Enstrüman Kursu

Enstrüman derslerimiz, müzik üretmek isteyen herkese cevap vermek amacıyla, müzik öğrenimini interaktif bir metodla gerçekleştirir. Öğrencilerin müzik yeteneklerini geliştirmek için en uygun metodolojik yaklaşımları kullanan bir öğretme yöntemi kullanılır. Enstrüman çalmak isteyen her yaş ve seviye için sıcak ve sanat dolu bir ortamda eğitim fırsatı sunulur. Müzik gönüllüleri için özel hazırlanan sınıflarda dersler, profesyonel eğitim kadrosuyla bire bir yapılır.

Konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri ve liselerine giriş sınavları için destek arayan müzisyen adayları için tecrübeli eğitimciler tarafından programlar hazırlanır.

Ayrıca çalmak istediği enstrüman çeşidine karar veremeyen kişiler için danışmanlık hizmeti verilir.

Merkezimizde, enstrüman çalmayan çocuklara müziğe ilk adımlarını atmaları ve temel müzik eğitimi almalarını sağlamak amacıyla, çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden Orff eğitimi de verilir. Bu metodun en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğelerin kullanılması, çocukta müzikal yönden gelişme sağlar. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır .Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenme sağlanır.

 Kurslar

 • Piyano
 • Keman, Viyola, Viyolonsel
 • Klasik gitar, Elektro gitar, Bas gitar,
  Akustik gitar, Pop gitar, Flamenko gitar
 • Flüt
 • Şan
 • Solfej, Armoni
 • Koro
 • Orff Eğitimi
 • Konservatuvara Hazırlık
 • ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) ve LCM (London College of Music) Sertifika Sınavlarına Hazırlık